De Haarlemse gemeenteraad worstelt met het aantal maatregelen om de kosten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdzorg niet te hoog te laten oplopen. Met 39 'versoberingsmaatregelen' zou de komende vijf jaar 7 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Dit zijn bijvoorbeeld strengere criteria voor woningaanpassingen of hulp bij het huishouden en een hogere kilometerbijdrage voor de Regiorijder.

Er moeten ook budgetplafonds ingesteld worden, wat betekent dat de aanbieders niet meer kosten voor Jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning kunnen declareren dan een afgesproken bedrag. Het risico bestaat dat er dan kinderen of hulpbehoevenden op een wachtlijst komen te staan.

Maandagavond liet wethouder Jur Botter tijdens de kadernotabespreking weten dat hij geen andere mogelijkheid ziet. "De afgelopen vijf jaar hebben we hier in Haarlem het bedrag voor de Jeugdzorg verhoogd van 28 naar 38 miljoen euro. Als we niet ingrijpen dan gaat dit alsmaar door."

De gemeenten zijn sindsdien opgezadeld met de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg en veel gemeenten vinden dat ze niet voldoende geld van het rijk krijgen om dit te doen.

Partijen willen dat college kijkt naar kostenbesparing administratie

GroenLinks en D66 willen dat het college kijkt naar kostenbesparing door overbodige administratieve handelingen onder de loep te nemen. Wethouder Marie-Thérèse Meijs liet weten deze week nog in gesprek te gaan met de aanbieders van de maatschappelijke ondersteuning, om te kijken waar "versoberd" kan worden.

Aan de raad wordt nu voorgesteld om bijvoorbeeld de hulp en middelen van de 25 duurste cliënten nader te bekijken, het aantal spoedindicaties voor hulp bij het huishouden te beperken en de pilot 'Ouder Worden & Prettig Wonen' niet voort te zetten. Hierbij konden oudere bewoners van een sociale huurwoning met een trap voorrang krijgen op een gelijkvloerse sociale huurwoning elders in de stad.

Volgens wethouder Meijs zou over andere maatregelen, zoals het verhogen van eigen bijdrages en strengere criteria voor woningaanpassingen of het toekennen van hulp, nog gediscussieerd worden met de Haarlemse gemeenteraad.

Een aantal raadsleden vond de bezuinigingsmaatregelen nu al te rigoureus. Veel partijen willen een betere onderbouwing van de versoberingsmaatregelen. Deze week neemt de raad een beslissing over de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders.