De provincie Noord-Holland wil dat het circuit in Zandvoort een strook met asfaltbrokken verwijdert. Deze moeten dienen als ondergrond om tijdelijke tribunes neer te zetten voor tijdens de Formule 1. Volgens de provincie lijkt het erop dat er geen ontheffingen waren om het asfalt in de duinen te storten.

Het gaat om een voornemen van de provincie. Het circuit heeft een week de tijd gekregen om te reageren. Als die zienswijze niet leidt tot een ander standpunt van de provincie, moet het circuit de strook voor half augustus weghalen, anders komt er een dwangsom van 300.000 euro. Het moet in augustus gebeuren, want dan heeft het duingebied volgens de provincie nog voldoende tijd om te herstellen om beschermde diersoorten een winterrustplaats te bieden.

Natuurorganisaties ontdekten de plak asfaltgranulaat op dronebeelden van het circuit en kregen het vermoeden dat het circuit daarvoor geen ontheffing op de wet Natuurbescherming had gekregen. Daarop hebben ze een handhavingsverzoek gedaan.

De natuurorganisaties claimden zelfs dat het om giftig asfalt zou gaan, maar dat bleek na onderzoek niet het geval. Volgens het circuit gaat het om schoon freesasfalt. Onder de plek waar de tribunes moeten komen, ligt volgens het circuit een verstevigingslaag van halfverhard materiaal.

Robert van Overdijk, algemeen directeur van het circuit, heeft 'het volste vertrouwen' dat het circuit en de overheid er de komende tijd gaan uitkomen. Hij verwijst naar de aanstaande Formule 1-races, waarvoor nu eenmaal veel tribunes nodig zijn.

"De afgelopen maanden hebben we veelvuldig overleg gehad met overheden over dit onderwerp. Het proces is altijd compleet transparant en in overleg gaan. Op alle vlakken voldoet dit aan de normen met betrekking tot tijdelijk onttrekken van leefgebied van diersoorten. Het betreft nogmaals tijdelijke onttrekking, daarna gaat het weer terug naar de natuur", aldus Van Overdijk.