Wie in de regio Haarlem woont, loopt nog altijd een groter risico om kanker te krijgen. Dat concludeert de GGD Kennemerland dinsdag op basis van decennialang onderzoek.

Oorzakelijke verbanden worden in het onderzoek niet gelegd, maar de GGD vermoedt een verband met luchtverontreiniging en frequent strandbezoek.

Het aantal patiënten dat met kanker wordt gediagnosticeerd ligt in de gehele GGD-regio Kennemerland ongeveer vijf procent hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Een deel van die extra kankergevallen zijn long- en huidkanker.

Vooral in de regio Haarlem ligt het aantal gevallen van melanoom - kwaadaardige huidkanker - veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Bloemendaal springt er in negatieve zin uit: in die gemeente ligt het aantal huidkankerpatiënten 55 procent hoger dan gemiddeld in Nederland.

De GGD vermoedt een verband met frequent strandbezoek, mede omdat in de vorige onderzoeksperiode de cijfers vergelijkbaar waren. "Veel gemeenten in de GGD-regio Kennemerland liggen aan de kust. Het vaker voorkomen van melanoom in deze regio kan mogelijk samenhangen met extra veel zonnen in het verleden."