De Botermarkt en omliggende straten in Haarlem zijn binnenkort niet meer te bereiken met de auto. Andere straten in de Vijfhoek zijn dan alleen toegankelijk in één richting. De gemeente Haarlem wil hiermee tegemoetkomen aan de bewoners van de Vijfhoek die al jaren vragen om oplossingen voor knelpunten in de wijk.

Naast de Botermarkt worden wat het college van burgemeester en wethouders betreft de volgende straten autoluw: Barrevoetestraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Lange Bogaardstraat. De Breestraat krijgt een uitbreiding van het autoluwe gebied. De eerste stappen richting het afsluiten moeten snel worden genomen, menen de bestuurders.

Dit gebied sluit de gemeente Haarlem dan af met beweegbare paaltjes. In een autoluw gebied zijn geen parkeerplaatsen op straat, alleen laad- en losplaatsen. Tijdens bepaalde uren van de dag is het gebied toegankelijk voor leveranciers. Verder mogen alleen automobilisten met een ontheffing er nog in.

Ook denkt het college aan een lengtebeperking voor vrachtwagens in dit deel van de binnenstad. Daar begint de gemeente een proef mee. Binnen enkele jaren kan dit deel van de binnenstad al zijn afgesloten voor auto's.