Strandpaviljoens mogen hun toiletten openstellen voor strandgangers, mits die toiletten buiten het strandpaviljoen zijn gevestigd.

De Veiligheidsregio Kennemerland meldt dat de veiligheidsregio's en kustgemeenten in goed overleg met deze versoepeling hebben ingestemd.

De toiletten mogen alleen open als die direct via het strand bereikbaar zijn en niet eerst het strandpaviljoen hoeft te worden betreden. Voor het schoonmaken van de toiletten dienen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te worden gevolgd.

De Zandvoortse strandpaviljoenhouder Niels beklaagde zich eerder voor de camera van NH Nieuws over het feit dat hij - ondanks een succesvolle proef - nog geen strandbedjes mocht neerzetten. Dit beschouwt hij als een mooie tussenstap.

Strandbedjes blijven tot in ieder geval 1 juni verboden. Ook is tot dan de horeca dicht. Er kan al wel afgehaald worden bij restaurants op het strand.