Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er in Haarlem geen kansrijke locaties meer waar snel vijfhonderd tijdelijke woningen neergezet kunnen worden. Dat is het antwoord op een motie van de gemeenteraad.

De meerderheid van de raad had gevraagd om in de stad zo snel mogelijk plek te vinden voor vijfhonderd tijdelijke woningen in verband met de hoge woningnood.

De woningnood is vooral hoog onder jongeren, gescheiden mensen, statushouders, arbeidsmigranten en cliënten van de maatschappelijke opvang.

De gemeente werkt samen met Haarlemse woningcorporaties om er de komende jaren tienduizend woningen bij te bouwen. Volgens onderzoeksorganisatie Platform31 is 10 procent van de Nederlandse bevolking echter een "spoedzoeker".

Flexwoningen zouden een oplossing kunnen bieden. Dat zijn woningen die deels of geheel in een fabriek worden gemaakt en makkelijk te verplaatsen zijn.

Ook panden in afwachting van sloop zijn onderzocht

Naast de zogenoemde containerwoningen op plekken in Haarlem waar geen woonbestemming op rust, is er ook onderzocht of er tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden in panden die leeg staan in afwachting voor de sloop.

Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dringt hier bij de gemeenten op aan, maar in Haarlem zijn alle locaties al onderzocht en in gebruik genomen tijdens de zoektocht naar woningen voor statushouders na de grote intocht van Syrische vluchtelingen in 2015. Zo staan er 160 containerwoningen op het Delftplein in Haarlem-Noord.

Vanwege de toenemende uitstroom van daklozen uit de opvang en cliënten van ggz-instelling, is eveneens gezocht naar locaties voor extra woningen. In de loop van de tijd komen drie zorgpanden vrij. Er wordt onderzocht of de eerder genoemde doelgroepen zich tijdelijk kunnen vestigen in deze panden. Dat staat in een informatienota aan de gemeenteraad.

Omdat de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en het CDA niet wil bouwen in de Groene Zoom om de stad heen, noch op het bedrijventerrein Waarderpolder of op de volkstuincomplexen van de stad, is er volgens het college van burgemeester en wethouders geen plek meer over in de stad.

De focus moet nu liggen op het zo snel mogelijk realiseren van permanente woningen, wat uiteindelijk ook goed is voor de spoedzoekers.