Het Rudolf Steiner College in Haarlem ontvangt woensdag de Lang Leve Liefde Award voor de aandacht die het tijdens de lessen schenkt aan seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Initiatiefnemers van de prijs zijn kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland.

Andere scholen die een prijs krijgen, zijn het Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam, VSO de Hoge Brug in Rotterdam en Aventus in Apeldoorn.

Rutgers en Soa Aids Nederland reiken de prijs in de week voor Valentijnsdag uit aan vier scholen. De verkiezing moet volgens de initiatiefnemers bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de seksuele vorming op scholen. Bij de beoordeling wordt gelet op educatie, beleid, signalering en omgeving.

"Naast de structurele aandacht voor de preventie van seksueel riskant gedrag is er ook volop aandacht voor de prettige kanten van seksualiteit", aldus de jury over het Rudolf Steiner College.

Ook benoemt de jury de goede interne samenwerking tussen de docenten en mentoren die de voorlichtingslessen geven en geeft ze een compliment vanwege de inzet voor lhbti-leerlingen. Zo organiseert de school bijvoorbeeld Paarse Vrijdag en probeert ze actief tegen te gaan dat leerlingen het woord 'homo' als scheldwoord gebruiken.