De gemeenteraad in Bloemendaal heeft akkoord gegeven voor een zonnepark aan de Zeeweg. Hier komen vijfduizend zonnepanelen, waaronder kan worden geparkeerd.

De totale hoeveelheid opgewekte stroom staat gelijk aan het verbruik van ongeveer zeshonderd huishoudens. Er wordt bekeken hoe de stroom met voorrang naar Bloemendaalse huishoudens en ondernemers bij het strand kan gaan.

"De ruimte om in onze gemeente duurzame energie op te kunnen wekken, is schaars. In de beschermde gebieden, waaronder het waardevolle duingebied, willen we geen windturbines en zonnecollectoren. De parkeerterreinen van Bloemendaal aan Zee zijn daarom uitgelezen locaties voor het opwekken van zonne-energie", zegt wethouder Duurzaamheid Henk Wijkhuisen.

Daarnaast biedt het zonnepark nog een voordeel van andere aard, aldus Wijkhuisen: "Geparkeerde auto's kunnen hier voortaan op zonnige dagen in de schaduw staan."

De oplevering staat gepland voor midden april 2020.