Het aantal geregistreerde misdrijven in Haarlem is vorig jaar licht toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. Er werden vorig jaar ruim 8.370 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover ongeveer 8.070 in 2018.

In de stad werden voornamelijk veel meldingen gemaakt van diefstal en inbraak in een woning (433). Daarnaast werden er ook veel meldingen gedaan van bedreiging (195) en mishandeling (375).

De afgelopen jaren is het aantal misdrijven in Haarlem juist afgenomen. In 2013 werden er nog ongeveer 11.500 misdaden geregistreerd in de gemeente. De jaren daarna daalde dit aantal naar 10.700 in 2014, 10.300 in 2015, 9.700 in 2016 en 8.200 in 2017.

Landelijk is het aantal misdrijven na een jarenlange daling ook weer toegenomen. Voor het eerst in 2012 is er een stijging te zien. In totaal werden er in 2019 in Nederland ruim 800.000 misdrijven geregistreerd.