Burgemeester Jos Wienen van Haarlem pleit ervoor geen agenten in te zetten voor persoonlijke bewaking. De burgemeester, die zelf het afgelopen jaar streng beveiligd moest worden, ziet de inzet van het leger, marechaussees of gespecialiseerde bewakingsdiensten in verband met het agententekort als mogelijke alternatieven.

Wienen is één van de burgemeesters die al langere tijd vragen om een structurele oplossing voor het tekort aan agenten. Hij is ook een van de eersten die een noodbrief aan het kabinet heeft geschreven.

Naar eigen zeggen heeft de burgemeester, die vorig jaar bedreigd werd, aan den lijve ondervonden dat bij persoonlijke beveiliging ook een beroep moet worden gedaan op de agenten uit het eigen korps en korpsen uit omliggende gemeenten. Inmiddels is de bewaking van de burgemeester afgeschaald, maar op dit moment moeten de Noord-Hollandse politiekorpsen veel agenten afstaan voor persoonlijke bewaking.

"Je kunt overal de politie voor inzetten. Maar daar is sprake van zo'n precaire situatie qua capaciteit, dat wij voor de langere termijn vragen: zoek alternatieven", aldus Wienen.

Een van de keuzes die de burgemeester zelf maakt, is minder agenten inzetten bij evenementen in Haarlem. "De politie is nu al bezig met roosters en vakantiedagen zo in te vullen, dat ze voldoende capaciteit beschikbaar heeft", vertelt hij aan NH Nieuws. "Maar dat zal minder zijn."