De provincie Noord-Holland gaat de stikstofregels niet veranderen, blijkt uit de stemming die maandag door Provinciale Staten in Haarlem is gehouden. Er wordt eerst gewacht tot het kabinet bekendmaakt hoe de stikstofproblematiek landelijk wordt aangepakt.

In Haarlem verzamelden zich maandag honderden boeren op tractoren. Zij hadden gehoopt dat de provincie de landelijke stikstofnorm zou overnemen; in Noord-Holland gelden strengere stikstofmaatregelen. Andere provincies trokken hun maatregelen in nadat boeren in groten getale bij het provinciehuis kwamen demonstreren.

Ook een motie die moest voorkomen dat boeren gedwongen uitgekocht zouden kunnen worden, is afgewezen. Zowel deze motie als de motie om niet meer dan de landelijke norm aan te houden, werd ingediend door het CDA Noord-Holland.

Het kabinet en de provincies zijn met elkaar in gesprek over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft in een Kamerbrief aangekondigd uiterlijk 1 december 2019 meer duidelijkheid over een gezamenlijk beleid te geven.

De Noord-Hollandse boeren protesteerden maandag samen met een groep Friese boeren, omdat in deze provincie wel veranderingen zijn doorgevoerd.