De Haarlemse gemeenteraad twijfelt aan de bouw van tweeduizend woningen in Zuidwest, omdat er volgens een deel van de raad eerst moet worden gekeken naar de verkeersknelpunten in de stad.

De Spoorzone in Haarlem Zuidwest is een van de grootste bouwlocaties in de stad. Het college wil met de woningbouw in dat stadsdeel het nijpende woningtekort opvangen.

De oppositie en coalitiepartner CDA maken zich echter zorgen over het financiële plaatje van maatregelen voor knelpunten in de stad.

In de ontwikkelvisie zegt het collegebestuur te willen inzetten op het demotiveren van autobezit en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te willen stimuleren. Ook wordt er gewerkt aan een stadsomvangrijk mobiliteitsplan waarin de problemen worden onderzocht.

Op 21 november neemt de gemeente een beslissing over de ontwikkelvisie voor Haarlem Zuidwest.