Een tekort van 200.000 euro in 2020 dreigt voor het Frans Hals Museum in Haarlem, blijkt uit de bestuursrapportage die de gemeente begin oktober publiceerde.

Uit een rapportage over het eerste half jaar van 2019 van het Frans Hals Museum blijkt dat de afgegeven prognose heeft geresulteerd in een nadelig resultaat van circa 300.000 euro. Dat bedrag kan nog lager uitvallen, omdat van sommige dossiers de uitkomst nog niet bekend is.

De ontvangen conceptbegroting voor 2020 leidt tot een nadelig resultaat van ruim 200.000 euro, mede omdat het museum geen algemene reserve als buffer heeft.

Uit een onderzoek dat door een extern bureau wordt uitgevoerd, moet blijken welke maatregelen nodig zijn om tot een duurzame exploitatie van het museum te komen.

Een conceptrapport van dat onderzoek zou in oktober klaar moeten zijn, maar door vertraging zal dat pas eind dit jaar het geval zijn, laat een woordvoerder van de gemeente weten.