Wybren van Haga, het Haarlemse Tweede Kamerlid dat onlangs uit de VVD-fractie is gezet, mag een huurwoning in het Haarlemse Essenhofje ontruimen. De kortgedingrechter in Haarlem oordeelt dat Van Haga tijdig de huurovereenkomst heeft opgezegd en dat die daarom per 31 augustus is beëindigd.

De huurder had aangevoerd dat de beheerder van het hofje telefonisch had ingestemd met een verlenging van de huur. Hij vond het onredelijk dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, op straat zou komen te staan. Volgens de rechter kan de huurder die telefonische toezeggingen echter niet bewijzen. De man moet de woning binnen acht dagen verlaten.

De VVD-fractie stuurde Van Haga weg omdat hij zich niet aan een afspraak had gehouden om zich niet meer met zijn zakelijke belangen te bemoeien. Het Kamerlid kwam vorig jaar al in opspraak omdat hij zich als vastgoedondernemer niet aan regels voor het verhuur van woningen zou hebben gehouden. Hij gaat zelfstandig verder als Kamerlid.