Raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal is ontslagen als voorzitter van een van de raadscommissies. Volgens raadslid Henk Schell (PvdA) is het de eerste keer dat zo'n ontslag voorkomt in de gemeente.

De fracties van Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal verlieten de raadszaal donderdagavond toen het voorstel werd besproken. Zij onttrokken zich aan stemming over het voorstel tot ontslag. Hart voor Bloemendaal kondigde een motie van wantrouwen aan tegen de burgemeester omdat hij het indienen van het voorstel door liet gaan.

Volgens de overige fracties is "de gewenste interactie" tussen deelnemers aan de commissie en de voorzitter al maanden niet mogelijk. Een verzoek aan Roos van de andere partijen om mee te werken aan een evaluatie heeft ze geweigerd.

Roos wordt er mede verantwoordelijk voor gehouden dat een commissievergadering op 12 september uit de hand liep en voortijdig moest worden beëindigd. Dat wordt haar zwaar aangerekend. De andere partijen vinden dat de ontslagen commissievoorzitter de vergaderingen niet onbevooroordeeld en objectief kan voorzitten.

Raadsleden zeiden deze stap te betreuren, maar niet anders te kunnen dan haar te ontslaan.