Werknemers van het Spaarne Gasthuis hebben woensdagmiddag gedreigd vanaf week 40 zondagdiensten te draaien.

Zondagsdiensten zijn diensten waarbij behandelingen die kunnen worden uitgesteld, op die dag niet zullen plaatsvinden. Spoedgevallen worden wel afgehandeld.

Woensdagmiddag werd in de pauze een protestbijeenkomst gehouden voor het ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Over drie weken volgen acties die patiënten zullen raken en het rooster van het ziekenhuis in de war zullen schoppen. Dit betekent dat bepaalde operaties niet kunnen doorgaan.

De stakende werknemers willen een betere cao en vragen om meer loon en minder werkdruk. Met name verpleegkundigen zijn ontevreden met de werkomstandigheden. Maar ook bijvoorbeeld doktersassistenten hebben te maken met een hoge werkdruk. Enkelen van hen hebben woensdag meegedaan aan de demonstratie.