Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede tellen in 2040 40 procent meer 65-plussers dan in 2019. De regio vergrijst, maar de groei van de oudste bevolkingsgroep in Zuid-Kennemerland valt mee in vergelijking met andere regio's. Dat blijk uit de Bevolkingsprognose 2019-2040 Noord-Holland van de provincie.

De verwachte bevolkingsgroei in de regio komt vooral door Haarlem, waar de laatste jaren veel mensen vanuit Amsterdam naartoe verhuizen. De komende twintig jaar groeit het aantal Haarlemmers naar verwachting van 161.300 naar 184.300, een toename van 14 procent.

Ook de Bloemendaalse bevolking groeit naar verwachting flink. De verwachte groei van de huidige 23.400 naar 26.400 inwoners betekent een toename van 13 procent. De bevolking van Zandvoort (4 procent) en Heemstede (6 procent) groeit minder hard.