De gemeente Haarlem laat onderzoeken of de bomen in de Slachthuisbuurt de oorzaak van scheve tegels zijn. De wortels zouden te weinig ruimte hebben en stoeptegels omhoog duwen.

De wijkraad klaagt daarover en zegt dat bewoners de schots en scheef liggende tegels spuugzat zijn omdat die niet worden hersteld. Valpartijen hebben al botbreuken en schaafwonden veroorzaakt.

Volgens de wijkraad zijn de bomen voor brede lanen en niet voor de smalle straten in de Slachthuisbuurt bedoeld. Wortels hebben geen ruimte, groeien omhoog en duwen stoeptegels weg, die steken daardoor uit, en volgens de wijkraad struikelen veel mensen als gevolg daarvan.

Gemeente ziet bomen weghalen niet zitten

De gemeente wijst erop dat de bomen ook verkeerd kunnen zijn geplant. De bomen weghalen ziet de gemeente niet zitten.

"De enige manier om dit structureel aan te pakken is het verwijderen van de bomen, en daarvoor zijn ze, zowel voor de gemeente als voor de buurtbewoners, te waardevol." De oplossing is dat de wortels bij hersteloperaties worden weggezaagd.

De gemeente meldt dat ze op elke melding over scheefliggende tegels reageert en die zo snel mogelijk herstelt. Af en toe is er een periodieke onderhoudsschouw.

De wijkraad betreurt het dat er geen structurele onderhoudsafspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente. Die afspraken gaat de gemeente niet maken, meldt een woordvoerder.

51 meldingen sinds januari 2016

De gemeente en beheerder Spaarnelanden hebben sinds januari 2016 in totaal 51 meldingen over de tegels gehad. Het gaat om iets meer dan één melding per maand; dat is niet bovengemiddeld veel.

De gemeente heeft de straten en trottoirs met Spaarnelanden bekeken en vindt dat het algemene beeld voldoet, ook in vergelijking met andere wijken in de stad. "Op enkele plekken liggen wat stoeptegels scheef of los door wortelopdruk."

De wijkraad gaat bewoners die zijn gevallen, helpen om een schadevergoeding te krijgen. Eén keer is dat geld volgens de wijkraad al uitbetaald. Daar wil de gemeente niet op ingaan. "Vanwege privacy kunnen we die informatie niet delen. Het komt voor dat de gemeente een schadevergoeding betaalt", meldt de woordvoerder.

De gemeente hoeft de veiligheid van weggebruikers niet te garanderen, zegt hij ook. De gemeente is pas aansprakelijk als een weg niet aan eisen voldoet. In een richtlijn staat bijvoorbeeld dat een hoogteverschil van 3 centimeter als ernstig kan worden gekwalificeerd.

Oproep tot melden van scheve tegels

De gemeente roept op om scheve tegels te melden. "Het algemene beeld van deze straten is best in orde. De trottoirs zijn relatief breed en voor het grootste gedeelte vlak. Hetzelfde geldt voor de straten", aldus de gemeente.

"Er zijn verschillende plekken met wortelopdruk en die worden hersteld. Het helpt ons wanneer de buurtbewoners meldingen blijven maken, zodat onderhoudspartner Spaarnelanden goed kan optreden. In alle gevallen zal de gemeente gevaarlijke situaties op de kortst mogelijke termijn verhelpen."