Bloemendaal wil onderzoeksbureau Berenschot opdracht geven om elf integriteitsmeldingen tegen huidige en voormalige burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen door te lichten. De meldingen van vermeend overschrijdend gedrag komen van de twee raadsleden van Hart voor Bloemendaal.

De gemeenteraad wordt donderdag gevraagd of er 90.000 euro mag worden betaald voor het onderzoek. Dat geld is nodig voor een 'eerste screening' van de integriteitsmeldingen. Bloemendaal maakt niet bekend welke meldingen tegen wie zijn gedaan.

Berenschot heeft zes weken nodig om een eindrapportage te maken. Of de bewoners van Bloemendaal daar iets over mogen vernemen, is nog onzeker. De gemeenteraad beslist, op advies van het bureau, of de eindrapportage vertrouwelijk of openbaar wordt behandeld.

Locoburgemeester Nico Heijink en het presidium van fractievoorzitters wilden de elf aantijgingen liever binnenshuis afhandelen. Zijn voorstel bleek "wettelijk niet mogelijk".

De commissie bezwaarschriften vindt de taak "niet verenigbaar" met ander werk van deze commissie. Daarom moet een extern bureau de meldingen nu gaan beoordelen.