Lysander de R., de veroordeelde ex-president van de Hells Angels uit Haarlem, had via de telefoon ongeoorloofd mediacontact in de gevangenis. Dit blijkt uit antwoorden van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker op Kamervragen van PvdA-kamerlid Attje Kuiken.

R. had toestemming om ten minste een keer per week gedurende tien minuten één of meerdere telefoongesprekken te voeren. Daarnaast mocht hij e-mails ontvangen, brieven schrijven en post ontvangen.

De man had echter geen toestemming gevraagd of gekregen voor het mediacontact. De directeur van de gevangenis heeft de man hiervoor "passend bestraft", aldus de minister.

Bij de gedetineerde zijn herhaaldelijk inspecties uitgevoerd en daarbij zijn geen verboden communicatiemiddelen aangetroffen.

Ex-president Hells Angels begint nieuwe motorclub in gevangenis

In mei dit jaar werd bekend dat de veroordeelde ex-president van de Hells Angels vanuit de gevangenis een motorclub begonnen was, genaamd MC Hardliners.

De minister laat weten dat het in "algemene zin is toegestaan" om een organisatie op te richten in de gevangenis, zolang binnen de wettelijke kaders wordt gehandeld. Het is echter niet toegestaan dat de club strafbare feiten pleegt of dat er een verboden organisatie mee wordt voortgezet.

R. zit momenteel nog een straf uit van negen jaar. Zijn kompaan, Frank L. uit Alkmaar, zit zijn straf van vijf jaar uit en heeft zich ook gemeld als lid van de Hardliners.