Naast het NS-station in Haarlem komt een opvang voor jonge daklozen. In het pand naast het spoor komt ruimte voor zeventien personen van achttien tot 23 jaar.

Deze tijdelijke opvang aan de Kruisweg moet ervoor zorgen dat de daklozen- en verslaafdenopvang Spaarnezicht aan de Wilhelminalaan sneller plek vrij heeft voor nieuwe cliënten. De opvang blijft in ieder geval tot en met 2025 geopend, mogelijk tot en met 2030.

Dit jaar alleen al staan 21 jongeren op de wachtlijst voor opvang, elf van hen zitten in een hotel te wachten op een opvangplek.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem beseffen zich dat er een risico is op overlast voor de omgeving. Huisregels, dagelijks beheer en overleg met omwonenden moeten de risico's van overlast beperken.

Aan de Kruisweg komt kamerverhuur voor de jongeren die al klaar zijn met begeleiding en zijn aangemeld voor eigen woonruimte.