De gemeente Haarlem gaat komende weken 343 bomen in Schalkwijk kappen.

Het merendeel van de bomen is geplant tijdens de aanleg van de wijk, zo'n vijftig jaar geleden. Het gaat voornamelijk om populieren en wilgen, zogenaamde snelle groeiers, die nu aan het einde van hun levensduur zijn gekomen.

Om te voorkomen dat de bomen een te slechte conditie krijgen en daardoor overlast gaan veroorzaken, moet er nu gekapt worden. De gemeente Haarlem heeft de geplande kap besproken met wijkraden en bomenprofessionals en samen een verbeterplan opgesteld.

Zo kunnen mensen uit Schalkwijk meedenken over welke bomen zij straks graag geplant zien worden in hun straat. De meeste jonge bomen zullen op dezelfde plek worden geplant als de bomen die nu verwijderd gaan worden.