Winkels in Haarlem mogen niet meer open na 19.00 uur 's avonds op kerstavond, op Goede Vrijdag en tijdens dodenherdenking. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt een initiatiefvoorstel van CDA, SP, ChristenUnie en Trots Haarlem.

Het initiatiefvoorstel vroeg ook om gesloten winkels op Nieuwjaarsdag, maar dat voorstel haalde het niet.

De overweging om de winkels een uur eerder te sluiten op deze 'zon- en feestdagen' is dat werknemers en ZZP'ers in de winkels op deze dagen ruimte krijgen voor "viering, herdenking en bezinning".

De winkels in Haarlem mogen sinds kort op zondagen open van 10.00 tot 20.00 uur. Daarbij is volgens de initiatiefnemers vergeten na te denken over speciale zon- of vrije dagen.