De gemeente Haarlem gaat een banenproject voor langdurig werklozen stopzetten om 400.000 euro te bezuinigen. Het project wordt in ieder geval tijdelijk stopgezet, mogelijk wordt het later opnieuw opgestart wanneer er geld voor is gevonden.

Bij het banenplan worden bij gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsprojecten afspraken gemaakt over banen voor mensen die moeilijk zelfstandig aan het werk komen. Het afgelopen jaar hebben 24 mensen door het project een vaste baan gekregen.

De oppositiepartijen zijn het niet eens met het stopzetten van het project. De SP en Jouw Haarlem hebben een motie ingediend om deze bezuiniging van tafel te halen.

PvdA-fractievoorzitter Ineke Verhoeff zegt dat het zogeheten 50banenplan haar wel aan het hart gaat, "maar we hebben er nu niet direct een dekking voor". Verhoeff stelt voor om na de zomer te bekijken of voor deze en andere projecten bijvoorbeeld de OZB verhoogd kan worden.