De bouw van 150 appartementen langs de Schipholweg kan doorgaan. Haarlem en de provincie Noord-Holland hebben ingestemd met een tussenoplossing voor geluidsoverlast op deze N205 voor het kruispunt met de Prins Bernhardlaan/Amerikaweg.

Haarlem bouwt de wijk Vijverpark langs de Schipholweg. De stad wil de grens van de stad corrigeren met een stuk van 133 meter. Dan zou de maximumsnelheid op dat stuk van 100 kilometer per uur naar 50 gaan. Dan voldoet het stuk aan de geluidsnormen om vlak daarachter een wand van 150 appartementen te kunnen bouwen. Bovendien wonen de nieuwe bewoners ook een stuk leefbaarder als er niet een 'snelweg'' langs hun huizen loopt.

De provincie Noord-Holland stemt niet in met de grenscorrectie. Om toch te kunnen bouwen is door partijen afgesproken een klein, 2 meter hoog geluidsscherm te plaatsen. Bovendien worden de hoogste appartementen gebouwd met zogeheten 'dove gevels.' Dat betekent dat de hoogste galerijen geluidwerende gevels krijgen.

Haarlem ziet het geluidsscherm niet als blijvende oplossing. De kwaliteit van de wijk gaat erop achteruit, meent de gemeente. Nog steeds wil de stad de grenscorrectie doorvoeren. Daarvoor blijft de stad in overleg met de provincie.