Het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders wil het huidige budget voor duurzaamheidsleningen in de gemeente verdubbelen tot vier miljoen euro. De groeiende populariteit van de lening laat het college geen andere keus.

Het college van B&W schrijft in een brief dat "het besef van de noodzaak om woningen te verduurzamen toeneemt onder bewoners. De bodem van het potje kwam daardoor te snel in zicht."

Het doel van de duurzaamheidslening is om een 'energiezuinige en duurzame particuliere woningvoorraad' te bereiken. Met het verstrekken van duurzaamheidsleningen kan de gemeente de noodzakelijke energiebesparing in bestaande woningen stimuleren in die gevallen waar voor woningeigenaren een financiële drempel bestaat.