Haarlem wil op termijn een milieuzone in de hele stad invoeren. De provinciehoofdstad zou de tweede Noord-Hollandse stad zijn met zo'n zone.

De luchtkwaliteit moet beter en daarom mogen waarschijnlijk (bestel)auto's van voor 2005 over een paar jaar niet meer door de stad rijden. Dit jaar nog komt het college met een plan hoe ze dit voor elkaar willen krijgen.

Twee jaar geleden zette de Haarlemse GroenLinks-wethouder nog een kruis door het plan. Maar de kwaliteit van de lucht is toch niet goed genoeg en daarom komt het college terug met het voorstel, dat gelijkenissen heeft met de milieuzone in Amsterdam.

Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) zegt de komende tijd met een tijdspad te komen om welk 'verboden' vervoer het precies gaat en met welke zones Haarlem wil gaan werken totdat de hele stad een milieuzone is.

Hij wijst erop dat er begin volgend jaar landelijke regels gaan komen, waar zones aan moeten voldoen. Ook zegt hij dat er regels voor ontheffingen gaan komen, zelfs voor schrijnende gevallen.

Verdeling binnen de gemeente

De Haarlemse politiek staat verdeeld tegenover dit plan. De gemeente zelf geeft in een startnotitie aan dat de stad wel voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Volgens tegenstanders als de VVD is het daarom niet nodig, omdat het "voor veel geld en veel problemen zorgt". Ook Hart voor Haarlem is niet blij met de nieuwe plannen: "GroenLinks wil van Haarlem een groen kalifaat maken ten koste van andere Haarlemmers."

Onder andere mensen met weinig geld en oude auto's zijn de klos, menen de tegenstanders.

De voorstanders wijzen op normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waar Haarlem niet meer aan zou voldoen. D66 wijst erop dat milieuzones in binnen- en buitenland erg effectief zijn.

De grootste partij in de raad, GroenLinks, juicht het toe dat de leefomgeving in Haarlem zo gezonder wordt door minder uitstoot van schadelijke stoffen.