Bijna de hele oppositie in de gemeenteraad in Haarlem heeft kritiek op de criteria voor de opvang van zwaarverslaafden met psychische problemen in een boerderij aan de Nieuweweg. Ook omwonenden van de boerderij vinden de eisen "veel te slap en onduidelijk".

De gemeente heeft de betreffende boerderij gekocht om daar een zogeheten Domus Plus-opvang te vestigen. Het Leger des Heils had het gemeentebestuur gevraagd opvang te regelen voor deze "problematische" doelgroep van verslaafden met psychische problemen.

Omwonenden en de politiek noemen de locatiekeuze een "overvaltechniek" en eisen dat de gemeente ook eerst naar andere, "meer geschikte", locaties zoekt. Ook vraagt de raad van wethouder Marie-Thérèse Meijs dat zij criteria opstelt waaraan een dergelijke verslaafdenopvang voor 24 personen moet voldoen, met het oog op mogelijke overlast.

Oppositiepartijen in Haarlem gaan binnenkort in de raadsvergadering met Meijs in debat over die criteria. De oppositie en de omwonenden vinden dat de wethouder de eisen dusdanig heeft opgesteld dat uitsluitend de aangekochte boerderij aan de Nieuweweg aan de voorwaarden voldoet en dus als beste optie wordt gezien. Iets wat Meijs overigens stellig ontkent.

'De criteria zijn zacht'

Bovendien zijn de criteria volgens de oppositie "zacht". Zo moet een dergelijke opvang voor verslaafden minstens 100 meter verwijderd zijn van een kwetsbare plek, zoals een kinderopvang, maar zijn er tegelijkertijd geen criteria voor voetbalvelden, fietspaden en een pannenkoekenrestaurant. Laatstgenoemde ligt vlakbij de Nieuweweg in het Reinaldapark.

"Waarom moet de opvang wel 100 meter van een school komen, maar geldt die eis niet voor een speeltuin? Dit is natte vingerwerk", vraagt ook de SP-fractie zich af.

Meijs zoekt naar locatie in Kennemerland

Meijs geeft aan met de huidige criteria een locatie te willen zoeken in heel Kennemerland. De boerderij aan de Nieuweweg is een van de opties. Het braakliggende terrein bij de Ikea komt ook naar voren als eventuele tijdelijke locatie voor de opvang.

De wethouder laat doorschemeren dat de Nieuweweg "hoog op haar verlanglijstje staat". "Als we een knock out-criterium benoemen, dan kunnen we eigenlijk op geen locatie uitkomen. Daar ben ik heel eerlijk in. Het zou al mooi zijn als we op drie geschikte plekken kunnen komen."