De 48 nieuwe bomen die de gemeente Haarlem dit voorjaar in de Leidsebuurt wilde plaatsen, worden pas dit najaar geplaatst.

De reden hiervoor is dat de kwaliteit van de bomen niet genoeg was en de boomwortels te droog waren. De kans dat de bomen zouden overleven, werd zeer klein geacht.

De gaten die in de grond waren gemaakt voor het planten van de bomen, worden zo snel mogelijk dichtgemaakt.

De desbetreffende wijk in Haarlem is een van de meest versteende wijken in de stad. Het is de bedoeling dat de nieuwe bomen zogenaamde "hittestress" verminderen. Hittestress houdt in dat de temperaturen hoger oplopen doordat zonlicht weerkaatst op en wordt vastgehouden door alle stenen.