De gemeente Haarlem gaat bij drie bouwprojecten minder strikt de eis van 40 procent sociale woningen hanteren. Wijkraden en ondernemers hebben hierop aangedrongen omdat de wijk al zoveel lagere inkomens telt.

Het gaat om drie projecten in deze Haarlemse wijk, waar in totaal ruim 1600 woningen gebouwd gaan worden. Het college wil de strenge eisen hier laten varen, ook omdat het al lopende projecten waren voordat het coalitieakkoord tot stand kwam. Maar ook om zo toch snel het woningaanbod in de stad te vergroten.

Bij het bouwproject aan de Toekanweg wordt een kantoorpand gesloopt en heropgebouwd tot een wooncommunity voor studenten en young professionals met 600 kleinere appartementen. Door de hoge servicekosten van ongeveer 230 euro per maand is dit concept volgens de gemeente niet geschikt voor sociale woningbouw.

In de Ceylontoren aan de kop van de Amerikaweg komen 162 woningen. Ook voor dit project wordt al jaren een passende oplossing gezocht. Nu met een concreet plan wil de gemeente Haarlem ook hier de eis voan 40 procent sociale woningbouw loslaten.

Transformatie winkelcentrum van groot belang

Er komen ongeveer 25 woningen voor een lage huur- of koopprijs. En ongeveer 25 middeldure woningen komen ter beschikking van huishoudens deie een sociale huurwoning in Haarlem achterlaten, om zo ook het scheefwonen tegen te gaan.

Bij de ontwikkeling van de Zuidstrook van het Centrum Schalkwijk vindt het college van B en W de transformatie van het winkelcentrum van groot maatschappelijk belang.

Een deel van de winkelruimte en horeca wordt hier opgeofferd voor een woontoren met 850 woningen. Omdat dit deel in de buurt Meerwijk ligt, waar al 80 procent van de woningen in het lage huursegment zit, vindt de wijkraad het ongepast als hier de hoge eis van sociale woningbouw ook zou worden toegepast.