In opdracht van de Rekenkamercommissie van de de gemeenteraad hebben hackers succesvol de informatiebeveiliging weten te omzeilen. Het onderzoeksbureau Hoffman Cybersecurity concludeert dat de privacy van Haarlemmers ernstig in gevaar is geweest.

Ook wisten mystery guests toegang te krijgen tot computers van ambtenaren. Bij een dergelijke fysieke 'inbraak' kan via een usb-stick software gedownload worden om informatie 'te stelen'.

Volgens het rapport van de Rekenkamercommissie is de gemeente Haarlem niet "in control" geweest van de beveiliging en zijn er daardoor onnodig risico's genomen met de gegevens van de inwoners.

Het college van B&W onderkent het probleem en heeft inmiddels maatregelen genomen. "De meeste acute veiligheidsrisico's zijn reeds verholpen", staat in een schriftelijke reactie aan de commissie Bestuur van de gemeenteraad. Komende donderdag buigt deze commissie zich over de kwestie.

Een andere bevinding van het onderzoek is dat de gemeenteraad tot nu toe niet goed op de hoogte is gehouden van de gang van zaken rondom de informatiebeveiliging.