Het in januari gekraakte Fort Velsen mag worden ontruimd. De voorzieningenrechter in Haarlem wees donderdag een vordering voor een verbod op de aangekondigde ontruiming af, omdat er volgens de rechter geen sprake is van leegstand.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet op 15 januari 2019 al weten het fort te gaan ontruimen. De krakers spanden hierna een kort geding aan, om de ontruiming te verbieden.

De rechter wees de vordering af. Hij constateerde dat de eigenaren van Fort Velsen het terrein nog zelf in gebruik hebben. Hierdoor staat het fort niet leeg en mag het dus niet gekraakt worden.

Dat de krakers moeite zouden hebben om een nieuwe woning te vinden, moet volgens de rechter geen rol spelen.

'Financiële gevolgen voor eigenaren spelen rol'

Ook spelen de financiële gevolgen voor de rechtmatige eigenaren een rol in de uitspraak. De krakers gebruiken elektriciteit en door de kraak is de verzekering weggevallen.

Het terrein van Fort Velsen zal worden verkocht. De rechter sprak in het vonnis ook uit dat kraak eventuele kopers af zal schrikken.

Fort Velsen werd rond 1885 gebouwd en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Vroeger was het een zwaarbewapend fort. Het is een Rijksmonument en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst.