De Machiavelliprijs 2018 is woensdagmiddag uitgereikt aan 'bedreigde burgemeesters'. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft de prijs namens de groep bedreigde burgemeesters in ontvangst genomen. Hij noemt de prijs "een steun in de rug".

De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Wienen was zichtbaar aangedaan toen hij de prijs in ontvangst nam. "Ik voel mij extra gemotiveerd omdat ik mij realiseer dat het belangrijk is dat we in onze samenleving niet geregeerd worden door grote monden en geweldsbedreigingen maar door de rechtstaat", aldus Wienen.

"De bedreigde burgemeester is een publiek instituut dat niet meer in staat is publiek te communiceren vanwege geweldsdreiging", aldus het juryrapport. "De Machiavelliprijs is daarom dit jaar een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is."

Burgemeester Wienen kreeg de prijs uit handen van Marja Wagenaar, de voorzitter van Stichting Machiavelli. De prijs is voor de dertigste keer uitgereikt.