Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft dinsdag bij een informatieavond over de kermis aan de Haarlemse Zaanenlaan aangegeven dat het evenement niet verkleind kan worden. Wel wil de gemeente kijken naar een betere indeling van de kermis.

Al meer dan tachtig jaar is de kermis aan de Zaanenlaan een begrip, maar de laatste jaren is er veel kritiek over het evenement.

De kermis is onveilig, zo klagen sommige omwonenden, omdat de attracties de stoep blokkeren voor de hulpdiensten, als die een keer met spoed nodig zijn.

Het voorstel om de kermis dan maar naar het Zaanenpark te verplaatsen, stuitte op weerstand: de natuur zou onherstelbaar beschadigen, zo vrezen sommigen.

Een verhuizing naar de overkant van de weg zou de kermis onveiliger maken, omdat bezoekers dan eerst de weg moeten oversteken.

Kermisbond tegen inkorting van evenement

Met het idee om de kermis in te krimpen of in te korten, een voorstel van de wijkraad op basis van een onderzoek waaruit bleek dat een meerderheid van de onwonenden twaalf dagen te lang vindt, werd door de Kermisbond al korte metten gemaakt,

"Dat is onbespreekbaar", zei voorzitter Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond over dat laatste voorstel. "Want de kermis is nu nog net zo groot als in de jaren zestig."

Wienen noemt verkleinen of inkorten 'gepasseerd station'

Burgemeester Wienen, die bij het debat aanwezig was, kon nog geen toezeggingen doen, maar benadrukte dat het verkleinen of inkorten van de kermis een gepasseerd station is.

"We gaan in overleg met de verschillende stakeholders kijken naar een optimale indeling van de kermis, met name in verband met de veiligheid. Dat was de opdracht, niet om de kermis veel kleiner te maken of veel korter te laten duren."