Koning Willem-Alexander heeft dinsdag samen met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan de gemeente Haarlem, om te praten over het nieuwe inburgeringsstelsel.

Dat meldt het Koninklijk Huis dinsdag. Burgemeester Jos Wienen en wethouder Floor Roduner van Sociale Zaken ontvingen de koning en de minister. Eerst spraken de partijen in stadskantoor Raakspoort. Daarna gingen de koning en de minister in gesprek met statushouders en klantmanagers.

Ook brachten de partijen een bezoek aan een vleeswarenproducent die actief statushouders werft. Meer dan veertig statushouders werken hier en krijgen taallessen naast hun werk. Ook wil het bedrijf een slagersopleiding aan het werk koppelen.

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer vorig jaar in juli over het nieuwe inburgeringsstelsel. Met het nieuwe stelsel moeten inburgeraars het liefst door middel van betaald werk inburgeren en daar begeleiding in krijgen van gemeenten.

Haarlem werkt actief mee met stelsel

De gemeente Haarlem heeft actief meegewerkt met de ontwikkeling van dit stelsel. Tevens is burgemeester Wienen de voorzitter van de commissie Asiel en Integratie binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In Haarlem wordt bij statushouders jonger dan dertig jaar ingezet op onderwijs en bij ouder dan dertig jaar ligt de focus op re-integratie. Statushouders moeten participeren met werk, vrijwilligerswerk of een taalstages.

Het koninklijke bezoek is het vijfde werkbezoek in een serie. De koning gaat met ministers en staatssecretarissen op bezoek bij plekken om te kijken hoe het beleid van deze bewindspersonen in de praktijk werkt.