De gemeente laat de verkeerslichten op de buitenrustbruggen tussen maandag 4 en woensdag 6 februari vervangen. In november vonden er al voorbereidende werkzaamheden plaats om de oude exemplaren met intelligente verkeerslichten te kunnen vervangen.

Met de nieuw te installeren intelligente verkeerslichten moet het mogelijk zijn om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven en in te spelen op de actuele verkeersdrukte. Daarmee hoopt de gemeente dat de stad beter bereikbaar wordt en dat er tijd, brandstof en uitstoot bespaard kan worden.

Tijdens de werkzaamheden worden de verkeerslichten uitgezet, verkeersregelaars ingezet, rijstroken kort afgesloten en de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. De gemeente verwacht niet dat er grote vertragingen optreden en zorgt dat het busverkeer en nood- en hulpdiensten altijd vrij baan hebben.