Maximaal tien huurwoningen van Ymere in de Haarlemse wijk Rozenprieel komen dit jaar vrij voor startende onderwijzers op basisscholen in de wijk.

De gemeente, onderwijsbesturen en Ymere hebben dat in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Het gaat om een proef om het Rozenprieel aantrekkelijker te maken door nieuwe doelgroepen in de wijk te laten wonen. En om de scholen sneller aan personeel te helpen.

Voorrang voor mensen werkzaam in zorg, onderwijs of bij politie


De gemeente wil zo voorrang geven aan mensen die in de zorg of onderwijs of bij de politie werken. Dit om ervoor te zorgen dat het opvullen van banen in deze belangrijke beroepen makkelijker gaat. Sollicitanten die van elders komen, kunnen zo makkelijker aan een huis in Haarlem komen.

De proef begint op 1 februari met vier huurwoningen die klaar staan voor onderwijzers. Het gaat hier om een proef. Mogelijk kan deze werkwijze in de toekomst ook in de rest van de stad worden gebruikt. "Deze manier van toewijzen van woningen kan nog niet voor de hele stad ingezet worden. Eerst moeten de impact en de mogelijkheden van deze nieuwe manier van toewijzen duidelijk zijn", leggen B en W uit.