De maximale snelheid gaat omlaag op twee doorgaande wegen in Haarlem-Noord. De Velserstraat en de Eksterlaan gaan van 50 km naar 30 km.

Haarlem heeft besloten de snelheid op de Velserstraat naar beneden te halen omdat er geen andere snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn die de snelheid op deze weg in de Kleverparkbuurt op meer natuurlijke wijze naar beneden kunnen bijstellen.

De omgeving van de Velserstraat is al een 30 km-zone. Dit gaat om een doorgaande weg waar ook bussen rijden.

Voor de belangrijke verkeersader de Eksterlaan geldt hetzelfde verhaal. De omgeving is al 30 km-zone en ook hier rijden bussen waardoor andere snelheidsremmende maatregelen niet werken. Ook hier gaat de maximale snelheid flink naar beneden.