De Haarlemse burgemeester Jos Wienen gaat op 12 februari in gesprek met omwonenden van de kermis aan de Zaanenlaan. Belangrijk gespreksonderwerpen zijn de indeling van de kermis en een buurtenquête die de wijkraad Planetenwijk heeft laten uitvoeren.

De gemeente heeft in oktober besloten de traditionele Haarlemse kermis niet te verplaatsen naar de Kleverlaan/Jan Haringstraat, ondanks jarenlange klachten over de kermis van de buurt.

Wel is toegezegd te kijken naar de indeling van de kermis aan de Zaanenlaan. Daarbij is het doel minder geluid en meer veiligheid voor omwonenden.

Uit onderzoek van de wijkraad Planetenwijk kwam naar voren dat tweederde van de bewoners van de Zaanenlaan, Orionweg, Marnixplein en Mercuriusstraat de kermis te groot vindt geworden. Ook vindt tweederde de duur van twaalf dagen te lang. 

Burgemeester Wienen moet nog voor de kermis eind april een beslissing nemen over hoe de nieuwe opstelling van de kermis moet worden. Ook met de exploitanten moet daarover worden overlegd.