Wethouder Marie-Thérèse Meijs heeft maandagavond een dia-kunstwerk geopend bij buurtcentrum Da Vinci. Bij het buurtcentrum worden sinds maandag iedere avond zo'n vijftien door bewoners ontworpen dia's geprojecteerd op de lege muur.

De ontwerpen zijn grotendeels ontworpen door leerlingen van de naastgelegen Erasmusschool. Het apparaat is in staat om een beeld van 10 tot 15 meter te projecteren.

Het aanvankelijke idee was om de muur op het Leonardo da Vinciplein te beschilderen, maar omdat dat om technische redenen onmogelijk bleek, werd gekozen voor de diaprojectie.

Voor hun creatie zijn de scholieren begeleid door kunstenares Machteld Aardse, die laat zien hoe de kinderen met ets- en verftechnieken tot hun eindresultaat zijn gekomen. 

Het is de bedoeling dat de workshops dit jaar een paar keer worden herhaald, zodat ook andere buurtbewoners hun zelf ontworpen kunstwerk op het Da Vinciplein terugzien.