Haarlem gaat niet versneld een eigen ja-ja sticker invoeren om 'brievenbusvervuiling' tegen te gaan. De raad wil zich aansluiten bij de landelijke invoering, dat eerst de uitspraken afwacht in het Hoger Beroep van de invoering van een dergelijke sticker in Amsterdam. Winkeliers zijn niet blij met de ja-ja sticker.

De Haarlemse gemeenteraad heeft een jaar geleden al een motie aangenomen om de nee-sticker tegen folders en/of huis-aan-huisbladen te vervangen.

Met de ja-ja sticker geeft de bewoner aan wél folders in de brievenbus te willen. Plak je niets op dan krijg je ook geen folders meer. Huis-aan-huis bladen worden dan wel bezorgd, verzekerde wethouder Merijn Snoek de raadsleden vrijdagavond tijdens de commissie Beheer. "Dit activeert de luiaards", merkte Roel Scheppers van Jouw Haarlem tevreden op.

Alleen de VVD en Hart voor Haarlem zijn faliekant tegen. De bezorgers komen zonder baan te zitten, redeneert Eloy Aerssens van de VVD. Maar hij vreest ook dat ondernemers fors omzetverlies lijden. "Mensen passen hun aankopen aan op de folders."

Zorgen over de hoge kosten

Ook de hoge kosten baart een deel van de Haarlemse raad zorgen. Geschat wordt dat er eenmalig 63.000 euro besteed moet worden en jaarlijks 25.000 euro. De nee-nee sticker is tot nu toe altijd betaald door de branche, maar die willen de ja-ja sticker zeker niet betalen.

De wethouder stelde voor de kosten te betalen door de afvalstoffenheffing te verhogen. Daar is de raad het totaal niet mee eens, zeker omdat Haarlem nu te boek staat als stad met de hoogste afvalstoffenheffing.

Haarlem kiest er wel voor om niet nu op eigen houtje een ja-ja sticker in te voeren, omdat er toch een kans is dat ze na een uitspraak van het Hoger Beroep tegen de gemeente Amsterdam teruggefloten worden.