Bouwonderneming Heijmans start in de week van 28 januari met de werkzaamheden waarbij de kademuur van de Noorder Emmakade en een deel van het Tuinlaantje vervangen worden. 

De aannemer begint met het rooien van de bomen, waarna de werkzaamheden aan de kademuur starten. De renovatie moet voor de zomer klaar zijn.

Tijdens het rooien van de bomen zijn het Tuinlaantje en de Noorder Emmakade deels afgesloten voor verkeer en geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan. Als de werkzaamheden aan de kademuur beginnen, geldt een parkeerverbod aan de zijde van het water. Het parkeerverbod wordt met borden aangegeven.