De herstelwerkzaamheden aan de Waarderbrug in Haarlem duren tot half april 2019. Tot die tijd moet het verkeer over de Prinsenbrug en Schoterbrug.

De herstelwerkzaamheden kunnen niet eerder worden afgerond, omdat voor de reparatie onderdelen moeten worden gemaakt. Daarnaast voert de gemeente het geplande onderhoud van het najaar alvast uit.

Om het verkeer richting de Schoterbrug beter te laten doorstromen, heeft de gemeente de regeling van de verkeerslichten aangepast. Ook de regeling van de andere verkeerslichten op de Spaarndamseweg is aangepast, waardoor doorgaand verkeer langer groen krijgt.