De gemeente Haarlem heeft acht ontwikkelzones in kaart gebracht waar op te zien is hoeveel woningen er per locatie gebouwd moeten worden. De gemeente wil voor 2024 tienduizend woningen bouwen.

De gemeente wil de stad "in evenwicht" houden, door niet alleen in Oost en in Schalkwijk goedkopere woningen te hebben. Op de kaart is het percentage sociale woningbouw ook in kaart gebracht.

De gemeente wil woningen bijbouwen omdat de wachttijd voor huurwoningen meer dan acht jaar is en de koopmarkt zwaar overspannen is.

Tienduizend woningen extra betekent zo'n 15 procent stad erbij, aldus wethouder Floor Roduner. De gemeenteraad zal in 2019 zijn stempel moeten zetten op de visie.

Tussen bestaande gebouwen in

De woningen zullen merendeels gebouwd moeten worden tussen de bestaande gebouwen in. Alleen in zone Oostpoort bij het station Haarlem Spaarnwoude is op dit moment weinig tot geen bebouwing.

Voor de bouwplannen in zone Spoorzone Zuid-West worden momenteel veel inspraakbijeenkomsten gehouden met de buurt. Maar wethouder Roduner denkt dat het door de bouwplannen ook voor de huidige bewoners er beter op wordt. 

Ondanks de woningnood in Haarlem wil het collegebestuur, behalve ten zuiden van de Ikea bij het station Haarlem Spaarnwoude, geen huizen bouwen op bedrijventerrein Waarderpolder. Het hete hangijzer bij de gemeenteraadsverkiezingen is een gepasseerd station.