Het Teylers Museum heeft een bijzondere 12 guldenmunt die in 1646 in Brazilië werd geslagen aangeschaft. 

Het aanschafbedrag bedroeg uiteindelijk 31.000 euro.

De gouden munt werd in 1646 geslagen in Recife, een toenmalige Nederlandse kolonie aan de oostkust van Brazilië. Op dat moment vertegenwoordigde de munt een waarde van ongeveer 12 gulden. 

Op de voorkant van de munt staat het logo GWC.