Het waarborgfonds om risico's af te dekken voor burgers die deelnemen aan collectieve zonnedaken, komt er niet in Haarlem. De gemeente vindt het niet haar rol om dat te organiseren, zo blijkt uit een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

De coöperatie Spaarnezaam die daken van bedrijven en instanties zoekt voor zonnepanelen van inwoners van het centrum, deed onlangs een dringend verzoek om een dergelijk waarborgfonds. Dakeigenaren vrezen financiële risico's als ze hun handtekeningen onder een langetermijncontract zetten, was de ervaring van Menno Boeters van Spaarnezaam. 

De gemeente vindt nu dat uit een onderzoek naar de stagnatie van de ontwikkeling van collectieve zonnedaken voor burgers blijkt dat de risico's goed zijn te ondervangen. Met dakeigenaren kan in een contract afspraken gemaakt worden over financiële compensatie of het helpen zoeken naar een alternatief dak, als het bedrijf bijvoorbeeld stopt of het pand verkocht moet worden. 

Ook kan het risico opgevangen worden door het afsluiten van verzekeringen en het doen van een goed haalbaarheidsonderzoek vooraf. 

Bovendien moet elke coöperatie volgens de gemeente zelf een financiële reserve aanleggen om risico's op te vangen. De energiecoöperatie Noorderlicht in Haarlem-Noord doet dat al.