Drie Haarlemse politieke partijen hebben een motie ingediend waarin staat dat de gemeente binnen zeer korte tijd met oplossingen moet komen zodat niemand op straat hoeft te slapen. Ook moet iedere dakloze een maaltijd kunnen krijgen en overdag warm binnen kunnen zitten.

Vorige week kwam een vijftigjarige dakloze vrouw uit Beverwijk tijdelijk in de problemen omdat er geen plek voor haar was in de nachtopvang. Beverwijk stuurde haar na twee nachten op straat door naar de centrale daklozenopvang in Haarlem. Daar kreeg ze in eerste instantie geen intakegesprek en werd ze op een wachtlijst gezet.

De vrouw had dan tussen 18.00 uur en 22.00 uur 's avonds op straat moeten wachten om te horen of er een slaapplek voor haar zou komen. Deze situatie werd gedurende de dag opgelost. 

SP, ChristenUnie en Actiepartij vinden het onwenselijk dat er een reservelijst voor de opvang is. Ze wijzen de gemeente op de wettelijk geregelde zorgverplichting die ze heeft.

De drie politieke partijen willen dat een raadsmeerderheid de gemeente deze week de opdracht geeft hiaten in dit systeem op te lossen.