De gemeente Haarlem heeft het conflict over het honorarium voor stadsbouwmeester Max van Aerschot beëindigd met "passende afspraken". Van Aerschot vond dat hij te weinig betaald kreeg voor zijn werk, waarna de gemeente zijn contract niet meer verlengde voor 2018.

Dat meldt de gemeente Haarlem in een persbericht. Van Aerschot heeft van 2008 tot 2018 veel bijdragen geleverd aan visies en initiatieven voor de gemeente. Deze bijdragen hielpen bij de discussie over hoe Haarlem als stad moest ontwikkelen.

Door het beëindigen van het contract, dreigde een juridisch conflict te volgen. De gemaakte afspraken moeten zorgen dat de gemeente en de ontwikkelaar "in harmonie" uit elkaar gaan.

De afspraken houden in dat de gemeente een speciale publicatie zal voorbereiden waarin tien betrokkenen terugkijken op tien visies en initiatieven die Van Aerschot heeft opgezet voor Haarlem. Wethouder Floor Roduner zal deze publicatie presenteren.