Het Haarlemse initiatief om met demente zangers een koor te vormen krijgt navolging in Bergen, Leiden en het Brabantse Bladel.

Het idee is afkomstig van Erik Zwiers, die ook het boek Zolang ik er ben heeft geschreven waarvoor hij mensen met dementie op de voet volgt. 

Het Haarlemse Participatiekoor, waarvan een gedeelte van de koorleden een vorm van dementie heeft, voerde vorig jaar vlak rondom Pasen delen van de Matthäus Passion op. Hierop kwamen verschillende verzoeken binnen uit andere regio's om dergelijke concerten op te voeren.

In de week voor Pasen volgend jaar zullen de vier Participatiekoren de passieconcerten houden.