Het college van burgemeester en wethouders en het Spaarne Gasthuis zijn het eens geworden over het percentage sociale woningbouw dat wordt opgenomen in het nieuwe woningplan rond het ziekenhuis.

De twee partijen hebben woensdag besloten dat 40 procent van de woningen sociale woningbouw moet worden. De eis tot ondergronds parkeren wordt dan losgelaten.

Het vorige college stemde in maart dit jaar in met een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het gebied rond het Spaarne Gasthuis. De raadsmotie 'Gedifferentieerd is niet verkeerd' en het coalitieakkoord waren aanleiding voor de gemeente om opnieuw in gesprek te gaan met het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen. In het oorspronkelijke plan was sprake van 15 procent sociale woningen.

Het plangebied kan ter compensatie eventueel worden vergroot door een gedeelte van het perceel van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord bij de ontwikkeling te betrekken. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2022.